ДЗЗД „ЕТРОТРАНС 2010”
гр. Етрополе

ЗЗД „Консорциум Либърти Лайнс-Елина”
гр. София

При сдобиването си с автобусен билет потребителите на услугите на aвтогарата се съгласяват с общите условия на превозвачите за извършване на превоз на пътници:

1.

С настоящия билет превозвачът сключва договор за превоз на пътници, като поема своите отговорности съгласно чл. 42 до чл. 48 от Закона за автомобилните превози (обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., изм. и доп. Бр. 11 от 31.01.2002 г.)

2.

Приносителят на билета е застрахован по време на пътуването за риск „Злополука”.

3.

Превозвачът осигурява на притежателя на валиден билет превоз с автобус по посочения маршрут и личния му багаж в размер на един куфар и една ръчна чанта.

4.

Отговорност на пътника е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му, също така и да научи цялата интересуваща го информация преди да закупи билет.

5.

В срок по-малък от 24 часа преди пътуването общата стойност на билета не се възстановява, което е валидно и в случаи на загубен или откраднат билет.

6.

Не се възстановява стойността на неизползван билет. След отпътуване на автобуса пари за неизползвано пътуване не се връщат.

7.

Превозвачът не носи отговорност за загубен или откраднат билет, дубликати на загубен или откраднат билет не се издават.

8.

Превозвачът не носи отговорност за закъснения по обективни причини.

9.

При не осъществяване на пътуването по вина на превозвача се възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута.

10.

Пътникът носи лична отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.

11.

Пушенето в автобуса по време на цялото пътуване е забранено.

12.

Пътникът е длъжен да предоставя билета при поискване за проверка от органите на ДАИ, КАТ и вътрешен контрол на превозвача.