ДЗЗД „ЕТРОТРАНС 2010” – гр. Етрополе

 

    Общинска транспортна схема:

    БОЙКОВЕЦ – 6:00 /делник/; 8:00 /празник/; 12:00; 17:30

    РИБАРИЦА – 5:50 /делник/; 7:40 /сряда и празник/; 13:35; 17:40

    ЯМНА – 5:50 /делник/; 7:40 /сряда и празник/; 13:35; 17:40

    ЛЪГА – 5:30 /делник/; 6:50; 7:15; 11:45; 17:35

    М. ИСКЪР – 5:30 /делник/; 6:50; 7:15; 11:45; 17:35

    БРУСЕН – 5:30 /делник/; 7:15; 11:45; 17:35

    ЛОПЯН – 5:30 /делник/; 7:15; 11:45; 17:35